AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa - komunikat o zamknięciu

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa - komunikat o zamknięciu

KOMISJA LIKWIDACYJNA

Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

przy Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie

wzywa

 

- wszystkich dłużników Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie do spłaty należności,

oraz

- wszystkich wierzycieli Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie do zgłoszenia swoich roszczeń,

 

w terminie trzech miesięcy od ogłoszenia niniejszego wezwania tj. ostatecznie do dnia 31.03. 2023 r.


POLECANE POLECANE