Wydawca treści Wydawca treści

Ministerstwo Środowiska

Szkolenie obronne dla pracowników Ministerstwa Środowiska, w dn. 20-21 czerwiec 2012r.

.


Podziękowanie od Burmistrza Puszczykowa

Podziękowanie za wsparcie Dni Puszczykowa, czerwiec 2012r.

.


Konferencja Studentów Archeologii

XIII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Sesja Studentów Archeologii, grudzień 2011r.

.


Szkoła Tańca Michała Zduna

Podziękowania z okazji 25-lecia współpracy od Szkoły Tańca Michała Zduna.

.


Rajd samochodowy "Poznajemy Wielkopolskę"

V Rodzinny Krajoznawczy Rajd Samochodowy POZNAJEMY WIELKOPOLSKĘ" 17-18 września 2011r.

.


Zjazd koleżeński

Spotkanie z okazji Absolutorium 16-17 maja 2014r.

.


"Jeden Świat"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski - pobyt 12-25 lipca 2009r.

.